Un enfocament imaginatiu a l'estudi del Tarot

Aprendre a llegir el Tarot pot ser un repte difícil. Entrant en una llibreria trobem milers de llibres, cada un amb idees i conceptes diferents que de vegades es contradiuen entre si. Les imatges de les cartes són críptiques i, a primera vista, poden no suggerir-nos res, especialment si utilitzem una baralla on els Arcans Menors no tinguin il·lustracions visualment fàcils d'interpretar, com el Tarot de Marsella. El primer pas és intentar superar aquesta sensació aclaparadora de no saber per on començar en la nostra tasca amb les cartes.

La meva relació amb el Tarot s'ha relaxat considerablement quan m'he adonat que no necessitava obsessionar-me amb la interpretació literal de cada carta. Per a mi, el Tarot és un suport per a la imaginació: una facultat que tothom posseeix, i que gràcies a aquests símbols es pot amplificar. Comencem pensant en el Tarot com una sèrie d'imatges similars a les que se'ns apareixen en somnis. Stephen Aizenstat, psicòleg clínic especialitzat en anàlisi junguià, autor del llibre Dream Tending: Awakening to the Healing Power of Dreams, ens explica com la millor feina que podem fer amb els somnis no és interpretar-los, sinó animar-los. Les imatges tenen identitat pròpia, estan dotades d'intel·ligència i sentiments, i la nostra intuïció pot comunicar-se directament amb elles. Una comunicació no verbal, no basada en conceptes i paraules, sinó en la transmissió d'emocions, sensacions, imatges, intuïcions.

Suposem que anit vaig somniar amb un llop. Sens dubte puc estudiar el significat tradicional del llop en els somnis. Això és: el llop és un símbol de lluita i conquesta. Per conquerir els meus objectius hauré de lluitar més. Interessant! El somni està interpretat. No obstant això, aplicant les tècniques d'Aizenstat, podria adoptar un altre enfocament. Decidint treballar sobre el somni del llop, em posaria en actitud meditativa i evocaria la imatge del llop del meu somni. L'animal apareix a l'habitació amb mi. Sostinc la seva mirada, amanyago el seu pèl, m'entretinc amb ell. Puc fer-li preguntes. Qui ets? Per què ets aquí? El llop pot respondre'm, si té veu, o bé pot simplement transmetre'm una emoció a través dels ulls, del tacte, de la presència física. I jo, com em sento davant del llop? Quins sentiments es desperten en mi? Es tracta d'una manera de treballar amb les imatges sense atribuir a cadascuna d'elles un significat estàtic, una correspondència morta. Els símbols, tant dels somnis com del Tarot, gaudeixen de vida pròpia i poden interactuar amb mi, despertar una energia que en aquest moment puc necessitar per al meu camí existencial.

Aplicant aquesta filosofia a la lectura del Tarot, de sobte perdem la por a les imatges incomprensibles. És un alleujament adonar-se que no es tracta d'un examen i no és obligatori memoritzar res per relacionar-se amb les cartes. Algunes lectures interessants arribats a aquest punt podrien ser els llibres de Gareth Knight. En els seus textos The Magical World of the Tarot: Fourfold Mirror of the Universe i Tarot & Magic, l'autor proposa una sèrie d'exercicis increïblement interessants i divertits per acostar-se al Tarot únicament a través del contacte imaginatiu amb les figures. Com en el somni del llop, podem estudiar els Triomfs trobant-nos, en sessions de relaxació i visualització, amb cadascuna de les figures dels Arcans Majors. Podem entaular converses amb elles, observar quines emocions susciten en nosaltres i quines idees ens venen a la ment en cada moment de l'intercanvi. També ens pot resultar útil mantenir un diari durant tot el procés d'aprenentatge, per anar component el nostre propi ventall d'interpretacions a mesura que les pròpies cartes es comuniquin amb nosaltres.

De tots els mètodes que existeixen per llegir el Tarot, crec que la proposta de Gareth Knight és la més valuosa per als neòfits. El seu és un enfocament àgil i entretingut, que no es recolza en cap sistema de correspondències extern (com poden ser l'astrologia, la Càbala, la numerologia), sinó que treu el suc de les pròpies cartes a través d'una interacció directa amb elles. Usar el Tarot es converteix d'aquesta manera en una experiència multidimensional, rica de sentit, en la qual fem una cosa molt més important que "llegir el futur": entrem en contacte amb estrats extremadament profunds de la nostra psique, on resideixen els nostres records, els talents que podem desenvolupar en aquesta vida, els tresors de la nostra individuació, com diria Carl Gustav Jung. El Tarot arriba a constituir la via regia per al descobriment de la veritable realitat que jau en els abismes de la nostra imaginació, i un poderós aliat per a l'autoconeixement si sabem com usar-lo bé.

Tornar al blog